7.22.2013

Shel Silverstein: Ĉe l' Trotuarfin' (Where the Sidewalk Ends)

Ezistas loko ĉe l' trotuarfin'
Kaj antaŭ la strato nova,
Kie kreskas la gres' en blanka mol',
Kaj brilas la suno kun ruĝa bol',
Kaj ripozas peninta lun-bird- muskol'
Fridiĝante en ment-aer' blova.

Ni forlasu ĉi ejon kun nigra fum'
Kaj kun strat' fleksadanta sin.
Preter fosoj de asfaltfloroj plenantaj
Ni paŝu kun paŝoj moderaj kaj lantaj,
Laŭ sagoj kret-blankaj, la vojon montrantaj,
Al la loko ĉe l' trotuarfin'.

Jes, ni paŝos kun paŝoj moderaj kaj lantaj,
Laŭ sagoj kret-blankaj, la vojon montrantaj,
Ĉar estas l' infanoj signantaj – konantaj
La lokon ĉe l' trotuarfin'.
There is a place where the sidewalk ends
And before the street begins,
And there the grass grows soft and white,
And there the sun burns crimson bright,
And there the moon-bird rests from his flight
To cool in the peppermint wind.

Let us leave this place where the smoke blows black
And the dark street winds and bends.
Past the pits where the asphalt flowers grow
We shall walk with a walk that is measured and slow,
And watch where the chalk-white arrows go
To the place where the sidewalk ends.

Yes we'll walk with a walk that is measured and slow,
And we'll go where the chalk-white arrows go,
For the children, they mark, and the children, they know
The place where the sidewalk ends.

7.15.2013

Les Trois Accords (La Tri Agordoj): En Mia Korp' (Dans Mon Corps)

Mi razis la akselojn kun animo sopira.
Mi laciĝis esti tiu de vi nevidita,
de vi nevidita.
Mi aldonis punktaĵojn sub bluzo punktita.
Se vidintus vi l' aĵon, klarus l' intenco ja,
klarus l' intenco ja!

En mia, mia korp' de knabin'
En mia korp' de knabin' estiĝas ŝanĝoj
(2 fojojn)

Mi ordigis la pelmelon por tutpreta esti
Kiam vi forlasos ŝin por tuj veni al mi,
por alkuri al mi.
Mi princinigis min kaj mi preĝis flustre,
Ke frapu ĉe mia pord' oni kaj estu vi,
ke oni estu vi,
Kaj, subite, malantaŭ bukedo giganta
sonu via amdeklar'
Aŭ io simila, aŭ io simila!

En mia, mia korp' de knabin'
En mia korp' de knabin' estiĝas ŝanĝoj
(3 fojojn)
Je me suis rasé les aisselles en pensant à toi.
J'étais fatiguée d'être celle que tu ne voyais pas,
que tu ne voyais pas.
J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois,
Si tu avais vu laquelle tu comprendrais pourquoi,
tu comprendrais pourquoi.

Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille
dans mon corps de jeune fille, il y a des changements
(2 fois)

J'ai rangé tout le bordel, me préparant au cas
où tu partirais d’avec elle pour venir avec moi,
pour venir avec moi.
Je me suis mise toute belle et j'ai souhaité tout bas
Qu'à la porte l’on m’appelle et que tu sois sur le pas,
que tu sois sur le pas,
Et qu'à genoux les mains pleines d'un bouquet de lilas
Tu me dises que tu m'aimes ou quelque chose comme ca
quelque chose comme ca.

Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille
dans mon corps de jeune fille, il y a des changements
(3 fois)
------------------------------------------------------------------
Originalmuziko
Tradukis: Stéphane Brault